Một trong những kiểu giao tiếp trong Bitrix24 là trò chuyện. Trình nhắn tin Bitrix24 cho phép bạn không chỉ giao tiếp với đồng nghiệp mà còn truyền tệp, tạo nhiệm vụ và cuộc họp.

Tạo một cuộc trò chuyện mới

Để tạo một cuộc trò chuyện mới, hãy nhấp vào Tạo (Create) và chọn kiểu bạn muốn:

  • Trò chuyện là một cuộc trò chuyện một đối một. Nó chỉ hiển thị với bạn và đối tác của bạn. Bạn có thể tìm thấy người mong muốn theo tên, họ, chức vụ hoặc bộ phận.
  • Trò chuyện nhóm là một cuộc trò chuyện kín dành cho nhiều người. Nó chỉ hiển thị cho những người dùng được mời. Đọc thêm trong bài báo .
  • Kênh là một phòng trò chuyện mở. Đồng nghiệp nào cũng có thể tìm được, xem câu chuyện đối thoại và cùng tham gia. Đọc thêm tại bài viết.
  • Hội nghị truyền hình HD có sẵn cho những người được mời hoặc thông qua một liên kết. Đọc thêm trong bài báo .

Sau đó nhập tên hoặc họ hoặc địa chỉ email vào trường tương ứng.

Hộp thoại

Mở cuộc trò chuyện đã có bằng cách chọn nó trong danh sách trò chuyện.

Các cuộc trò chuyện với nhân viên được sắp xếp theo ngày và giờ tin nhắn cuối cùng.

Bạn có thể gửi tin nhắn cho nhân viên với trạng thái Ngoại tuyến . Tin nhắn sẽ được gửi khi nhân viên này đăng nhập vào tài khoản Bitrix24. Ngoài ra, tin nhắn này sẽ được hiển thị trong lịch sử tin nhắn.

Nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh thư để mở menu tác vụ. Danh sách các hành động có sẵn tùy thuộc vào loại thông báo:

  • Tin nhắn riêng – Trích dẫn tin nhắn, Tạo tác vụ, Thảo luận trong một cuộc trò chuyện mới, Thảo luận trong Nguồn cấp dữ liệu, Chỉnh sửa tin nhắn, Xóa tin nhắn.
  • Tin nhắn đã nhận – Đánh dấu là chưa đọc, Trích dẫn tin nhắn, Tạo công việc, Thảo luận trong một cuộc trò chuyện mới, Thảo luận trong Nguồn cấp dữ liệu.

Bạn cũng có thể đề cập đến một nhân viên trong tin nhắn của mình bằng cách nhấp vào nút tương ứng hoặc chỉ cần nhấn + hoặc @ và chọn một nhân viên.

Ghim cuộc trò chuyện

Bạn có thể ghim một cuộc trò chuyện trong danh sách trò chuyện. Nhấp chuột phải vào cuộc trò chuyện trong danh sách> nhấp vào Ghim cuộc trò chuyện (Pin conversation).

Bạn có thể bỏ ghim cuộc trò chuyện theo cách tương tự.

Ẩn đối thoại

Bạn có thể ẩn các hộp thoại không cần thiết. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào hộp thoại trong danh sách liên hệ của bạn và chọn Ẩn Hộp thoại (Hide Dialog) từ menu.

Không thể xóa hộp thoại. Bạn không bỏ chúng – chúng chỉ bị ẩn trong danh sách liên hệ. Nếu ai đó viết tin nhắn cho cuộc trò chuyện này, hộp thoại sẽ lại xuất hiện trong danh sách. Bạn cũng có thể tìm thấy các cuộc trò chuyện ẩn bằng cách tìm kiếm.Trạng thái “Đã đọc tin nhắn”

Bạn luôn có thể biết nếu tin nhắn đã được xem. Tin nhắn đã xem có trạng thái Tin nhắn đã đọc .

Trạng thái gửi được hiển thị ở góc phải của danh sách trò chuyện: một dấu tích có nghĩa là “tin nhắn được gửi đến máy chủ”, hai dấu tích có nghĩa là “tin nhắn đã được đọc” (đối với trò chuyện nhóm: được đọc bởi ít nhất một người dùng).

Nếu bạn đã mở một cuộc trò chuyện, thấy một tin nhắn quan trọng nhưng không có thời gian để trả lời tin nhắn đó ngay lúc đó, bạn có thể đánh dấu tin nhắn này là chưa đọc bằng cách nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh tin nhắn> Đánh dấu là chưa đọc (Mark as unread) .

Tin nhắn sẽ được đánh dấu là chưa đọc và bộ đếm đã đọc sẽ xuất hiện bên cạnh cuộc trò chuyện trong danh sách trò chuyện.

Thích, biểu tượng cảm xúc, gửi tin nhắn

Bạn có thể thích tin nhắn và thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn của mình bằng cách nhấp vào nút tương ứng.

Bạn có thể cấu hình các phím nóng được sử dụng để gửi tin nhắn bằng cách nhấp vào nút Enter ở góc dưới cùng bên phải. Bạn có thể chuyển đổi giữa Enter và Ctrl + Enter . Ngoài ra, bạn có thể mở rộng hộp nhập văn bản bằng cách kéo lề trên của nó.

Làm việc với tệp

Bạn có thể gửi tệp trong cuộc trò chuyện bằng cách nhấp vào nút Đính kèm tệp (Attach file) Chọn trên máy tính (Select on computer ) hoặc Chọn trên Drive của tôi (Select on My Drive.)

Tệp sẽ được gửi đi. Nó có thể được Tải xuống (Downloaded) hoặc Lưu vào Drive (Saved to Drive)

Có một cách nữa để gửi tệp, chỉ cần kéo và thả tệp.

Nếu bạn cần Sao chép tệp và gửi nó đến cuộc trò chuyện khác, bạn có thể nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh tệp và nhấp vào nút tương ứng trong menu hành động. Sau đó, chỉ cần dán nó vào tin nhắn của bạn.

Người dùng bên ngoài (Extranet)

Bạn có thể gửi tin nhắn cho người dùng Extranet theo cách tương tự như gửi cho nhân viên và đồng nghiệp của mình. Sự khác biệt duy nhất là người dùng Extranet có một dấu màu cam đặc biệt bên cạnh tên của họ.