Bitrix24 cho phép bạn định cấu hình Cơ cấu công ty , có nghĩa là bạn có thể thêm các phòng ban mới, các phòng ban và chỉ định người giám sát cho các phòng ban này.

cac-phong-ban-trong-bitrix24

Có thể có một số cấp độ truy cập  đối với người dùng tài khoản Bitrix24 và một số cấp độ đó dựa trên mối quan hệ của người dùng với bộ phận:

  • Nhân viên \ Người dùng :  tất cả người dùng mới được mời đều được cấp chức vụ “nhân viên” theo mặc định, nếu quản trị viên không đặt vị trí khác. Người dùng mới được xếp vào bộ phận cấp trên theo mặc định. Bạn có thể di chuyển (kéo và thả) người dùng đến các phòng ban bạn đã tạo trong Cơ cấu công ty.
  • Trưởng bộ phận :  người dùng được đặt làm trưởng bộ phận sẽ có quyền truy cập mở rộng vào tài khoản. Ví dụ, những người dùng như vậy sẽ có thể xem các nhiệm vụ của cấp dưới, báo cáo công việc (có sẵn trong  gói Bitrix24 Professional ).

Xin lưu ý rằng người dùng Extranet không được coi là nhân viên tài khoản và không được hiển thị trong Cơ cấu công ty.

Một người dùng với tư cách là nhân viên của nhiều phòng ban

Bạn có thể biến một người dùng trở thành nhân viên của một số phòng ban. Mở trang hồ sơ của nhân viên để chỉnh sửa và chọn một số phòng ban. Người dùng sẽ được hiển thị là nhân viên của cả hai bộ phận trong Cơ cấu công ty. (Sử dụng Cmd (cho Mac) hoặc Ctrl (cho Windows) để chọn một số phòng ban).

cac-phong-ban-trong-bitrix24

Hoặc chỉ cần giữ phím Shift và kéo & thả người dùng đến một bộ phận khác trong Cơ cấu công ty.

cac-phong-ban-trong-bitrix24

Số lượng giám sát viên trong các phòng ban

Mỗi bộ phận của Bitrix24 chỉ có thể có một người giám sát. Đối với giám sát viên cấp cao nhất của Công ty, bạn chỉ có thể bổ nhiệm một người dùng làm giám sát viên cấp cao nhất. Nếu công ty của bạn có kiểu quản lý “hội đồng quản trị”, những giám đốc này có thể nằm trong bộ phận cao nhất của công ty mà không cần trưởng bộ phận bổ nhiệm.

cac-phong-ban-trong-bitrix24

Thêm các phòng ban phụ

Bạn có thể tạo một phòng ban mới và kéo & thả nó vào bộ phận hiện có, tùy chọn Thêm bộ phận phụ sẽ xuất hiện. Bạn cũng có thể lấy bất kỳ phòng ban hiện có nào và biến nó thành một phân khu (chỉ cần kéo và thả).

cac-phong-ban-trong-bitrix24

Để di chuyển phân khu hiện có lên cấp bộ phận, hãy kéo và thả ngăn bên dưới bộ phận cấp cao nhất.

Xóa phòng ban

Nhấp vào Xóa ở góc trên bên phải của khối để xóa nó

cac-phong-ban-trong-bitrix24

Tất cả các nhân viên trong bộ phận bị xóa sẽ được tự động chuyển đến bộ phận mẹ.

cac-phong-ban-trong-bitrix24