Trang Cấu trúc Công ty Bitrix24 thể hiện một cách trực quan hệ thống phân cấp của các văn phòng và phòng ban của công ty.

Tại sao Cấu trúc Công ty lại quan trọng?

Thứ nhất, nếu công ty của bạn có một số lượng lớn nhân viên và hệ thống phân cấp phòng ban sâu sắc, thì nhân viên của bạn sẽ thuận tiện khi sử dụng hình ảnh đại diện này của công ty. Thứ hai, một số công cụ của Bitrix24 yêu cầu cấu hình Công ty. Ví dụ, báo cáo công việc luôn được gửi cho người giám sát trực tiếp được chọn trong Cơ cấu công ty.

Xem cấu trúc công ty

Nhấp vào Nhân viên ở menu bên trái> Cơ cấu Công ty để xem Cơ cấu Công ty. Bạn cũng có thể mở Cấu trúc công ty từ tiện ích con ở góc trên bên phải.

Cấu trúc công ty trong Bitrix24 chứa các khối đại diện cho các phòng ban. Mỗi khối hiển thị tên phòng ban, tên trưởng phòng và danh sách nhân viên. Nếu có quá nhiều nhân viên trong một bộ phận, bạn có thể xem danh sách nhân viên đầy đủ bằng cách nhấp vào liên kết với số lượng nhân viên ở cuối khối.

tong-quan-ve-cau-truc-cong-ty

Mỗi phòng ban có thể có số lượng phòng con không giới hạn.

Làm thế nào để thêm một bộ phận mới?

Chỉ Quản trị viên mới có thể chỉnh sửa Cấu trúc Công ty.

Nhấn nút Thêm phòng ban > nhập tên Phòng ban > chọn Phòng ban . Bạn cũng có thể chọn Giám sát bộ phận nếu cần.

tong-quan-ve-cau-truc-cong-ty

Mỗi phòng ban có thể có số lượng phòng con không giới hạn.

Làm thế nào để chuyển đổi nhân viên sang phòng ban khác?

Chỉ cần kéo và thả ảnh đại diện của người dùng giữa các bộ phận để chuyển nhân viên từ bộ phận này sang bộ phận khác.

tong-quan-ve-cau-truc-cong-ty

Nếu bạn cần một nhân viên ở nhiều phòng ban cùng một lúc, chỉ cần giữ nút Shift và kéo và thả hình đại diện của anh ta giữa các phòng ban.

Bạn có thể di chuyển các phòng ban hoặc các phòng ban theo cách giống như nhân viên