moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24
Theo mặc định, chỉ quản trị viên mới có thể mời người dùng mới. Nếu bạn muốn những người dùng khác có thể làm điều đó, hãy chuyển đến Cài đặt ở menu bên trái> bật Cho phép mọi người mời người dùng mới vào tài khoản Bitrix24 này .
moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Chọn một trong các tùy chọn:

Mời qua liên kết

Mời qua liên kết là cách dễ nhất để thêm người dùng mới. Bạn chỉ cần sao chép một liên kết đặc biệt và gửi cho những người bạn muốn thêm vào Bitrix24 của mình.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Một người nhấp vào liên kết này và tham gia Bitrix24 của bạn.

Cài đặt thêm

Bạn có thể tắt đăng ký nhanh bằng cách tắt tùy chọn Cho phép đăng ký nhanh.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Nếu bạn muốn người dùng mới đăng ký tài khoản Bitrix24 của mình và truy cập tài khoản đó sau khi được quản trị viên phê duyệt, hãy bật Yêu cầu phê duyệt của quản trị viên để tham gia .

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Không yêu cầu xác nhận đối với miền – người dùng mới sẽ có thể đăng ký tài khoản Bitrix24 của bạn và truy cập tài khoản đó mà không cần sự chấp thuận của quản trị viên nếu địa chỉ email của họ khớp với miền email được chỉ định.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Mời qua email hoặc số điện thoại

Bạn có thể thêm nhân viên mới qua email hoặc SMS. Nhấp vào nút tương ứng> chỉ định số điện thoại hoặc email của nhân viên trong tương lai> nhấp vào Mời.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Không thể chỉnh sửa văn bản tin nhắn.

Bạn sẽ thấy danh sách những người được mời trong phần Nhân viên > chọn Người được mời trong bộ lọc.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Người dùng sẽ nhận được tin nhắn SMS với một liên kết đăng ký.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Sau khi đăng ký, người dùng này được thêm vào phần Nhân viên .Người dùng này sẽ cần sử dụng số điện thoại được chỉ định để đăng nhập vào tài khoản Bitrix24.

Mời hàng loạt

Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của những người bạn muốn mời. Phân tách nhiều mục nhập bằng dấu phẩy hoặc dấu cách. Nhấp vào Mời.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Mời vào phòng ban hoặc nhóm làm việc

Nhân viên mới có thể được mời trực tiếp vào một bộ phận hoặc nhóm làm việc / dự án cụ thể. Nhấp vào nút Thêm.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Chọn một bộ phận hoặc nhóm làm việc mà bạn muốn mời một người dùng mới.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Tiếp theo, ghi rõ thông tin về nhân viên tương lai> bấm Mời.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Thêm người dùng mới

Bạn có thể đăng ký một người dùng mới cho mình.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Ghi rõ địa chỉ email, họ, tên và chức vụ của nhân viên.

Một email sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định với một mật khẩu được tạo ngẫu nhiên. Địa chỉ email này sẽ được sử dụng làm thông tin đăng nhập. Một nhân viên mới sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng các thông tin đăng nhập này.Nếu bạn tắt tùy chọn Không xác nhận , nhân viên sẽ nhận được một email có liên kết đến biểu mẫu đăng ký. Anh ấy / cô ấy sẽ cần tự tạo mật khẩu.

Nhân viên đã đăng ký sẽ được thêm vào danh sách Nhân viên và cơ cấu Công ty, không phải vào danh sách Được mời .

Mời người dùng Extranet

Bạn có thể mời một người dùng extranet vào Bitrix24 của mình.Đọc thêm về sự khác biệt giữa người dùng Extranet và Intranet trong bài viết – Người dùng bên ngoài trong nhóm làm việc (Extranet).

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Mời Đối tác Bitrix24

Bạn có thể mời Đối tác Bitrix24 được chứng nhận vào tài khoản Bitrix24 của mình. Mời Đối tác Bitrix24 là một cách an toàn và dễ dàng để nhờ ai đó triển khai Bitrix24 cho bạn trong khi bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh của mình.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24

Đọc thêm trong bài viết – Mời Đối tác Bitrix24.