Quản trị viên tài khoản Bitrix24 – là người dùng tài khoản có các quyền mở rộng: người dùng này có thể quản lý người dùng khác, truy cập cài đặt tài khoản và thông tin ẩn.

Người tạo tài khoản Bitrix24 được cấp quyền truy cập quản trị vào tài khoản theo mặc định. Sau đó, người tạo tài khoản cũng có thể cấp cho người dùng khác quyền truy cập quản trị vào tài khoản.

Mở người dùng Trang Tiểu sử và nhấp vào Tác vụ> Chỉ định quyền quản trị .

cap-quyen-quan-tri-vien-cho-nguoi-dung-2

Sau khi người dùng được cấp trạng thái quản trị viên, chỉ báo Quản trị viên màu xanh lam đặc biệt sẽ xuất hiện tại Trang Tiểu sử của người dùng:

cap-quyen-quan-tri-vien-cho-nguoi-dung-2

Truy cập thông tin ẩn qua Chế độ quản trị viên

Để có thể truy cập tất cả thông tin ẩn (ví dụ: tất cả tác vụ của người dùng cụ thể hoặc bị ẩn \ nhóm làm việc riêng tư), quản trị viên tài khoản nên bật Chế độ quản trị bên trong trang Tiểu sử của chính mình bằng cách nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh chỉ báo Quản trị viên:

cap-quyen-quan-tri-vien-cho-nguoi-dung-2

Đó là điều quan trọng cần đề cập là mặc dù người dùng có quyền quản trị (trong Chế độ quản trị) có thể truy cập vào người dùng tài khoản có các bài đăng, tác vụ, tệp mà họ chưa được cấp quyền truy cập trực tiếp, vẫn có một số khu vực vẫn riêng tư đối với mỗi người dùng tài khoản:

  • Bitrix24 Private Chat: cuộc trò chuyện riêng tư (giữa người với người và nhóm cuộc trò chuyện) là riêng tư, ngay cả quản trị viên tài khoản cũng không thể truy cập chúng. Xin đừng nhầm lẫn với cuộc trò chuyện công khai mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể tham gia.
  • Bitrix24 Trang Mạng người dùng (chi tiết đăng nhập & mật khẩu): mỗi người dùng Bitrix24 có thông tin đăng nhập riêng tư và mật khẩu mà quản trị viên tài khoản không có quyền truy cập. Người dùng đăng nhập và mật khẩu chỉ có thể được thay đổi trong Mạng Bitrix24 bởi chủ sở hữu của nó.

Xem tất cả Quản trị viên tài khoản

Mọi người dùng tài khoản Bitrix24 đều có thể truy cập phần Nhân viên > tab Nhân viên và xem danh sách đầy đủ những người dùng đang hoạt động. Quản trị viên tài khoản sẽ được hiển thị với chỉ báo Quản trị viên :

cap-quyen-quan-tri-vien-cho-nguoi-dung-2

Số lượng quản trị viên mà bạn có thể có trong một tài khoản Bitrix24 tùy thuộc vào gói của bạn:

  • Free plan- 1 quản trị viên
  • Start+ – 1 quản trị viên
  • CRM + – 5 quản trị viên
  • Project+ – 2 quản trị viên
  • Standard – 5 quản trị viên
  • Professional – không giới hạn số lượng quản trị viên

Những giới hạn này được áp dụng cho tài khoản mới (được tạo sau ngày 08/Tháng 08/2017). Không có giới hạn nào được áp dụng cho tài khoản được tạo trước đó.