Để thêm người dùng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn, hãy nhấp vào nút Mời người dùng trong Dòng hoạt động.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24-2

Theo mặc định, chỉ quản trị viên mới có thể mời người dùng mới. Nếu bạn muốn những người dùng khác có thể làm điều đó, hãy nhấp vào Cài đặt ở menu bên trái > bật Cho phép mọi người mời người dùng mới vào tài khoản Bitrix24 này .

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24-2

Chọn một trong các tùy chọn:

Mời qua liên kết

Mời bằng liên kết là cách dễ nhất để thêm người dùng mới. Bạn chỉ cần sao chép một liên kết đặc biệt và gửi cho những người bạn muốn thêm vào Bitrix24 của mình.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24-2

Một người nhấp vào liên kết này và tham gia Bitrix24 của bạn.

Cài đặt thêm

Bạn có thể tắt đăng ký nhanh bằng cách tắt tùy chọn Cho phép đăng ký nhanh .

Nếu bạn muốn người dùng mới đăng ký tài khoản Bitrix24 của mình và truy cập tài khoản đó sau khi quản trị viên phê duyệt, hãy bật tính năng Yêu cầu quản trị viên phê duyệt để tham gia .

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24-2

Không yêu cầu xác nhận đối với miền – người dùng mới sẽ có thể đăng ký tài khoản Bitrix24 của bạn và truy cập vào tài khoản đó mà không cần sự chấp thuận của quản trị viên nếu địa chỉ email của họ khớp với miền email được chỉ định.

moi-nguoi-dung-moi-vao-bitrix24-2

Mời bằng email hoặc số điện thoại

Bạn có thể thêm nhân viên mới bằng email hoặc SMS. Nhấp vào nút tương ứng > chỉ định số điện thoại hoặc email của nhân viên tương lai > nhấp vào Mời .

Không thể chỉnh sửa nội dung tin nhắn.

Bạn sẽ thấy danh sách những người được mời trong phần nhân viên > chọn Người được mời trong bộ lọc.

Người dùng sẽ nhận được tin nhắn SMS kèm theo liên kết đăng ký.

Sau khi đăng ký, người dùng này được thêm vào phần Nhân viên .

Người dùng này sẽ cần sử dụng số điện thoại được chỉ định để đăng nhập vào tài khoản Bitrix24.

Mời hàng loạt

Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của những người bạn muốn mời. Phân tách nhiều mục nhập bằng dấu phẩy hoặc dấu cách. Nhấp vào Mời .

Mời vào bộ phận hoặc nhóm làm việc

Nhân viên mới có thể được mời trực tiếp vào một bộ phận hoặc nhóm làm việc/dự án cụ thể. Nhấp vào nút Thêm .

Chọn phòng ban hoặc nhóm làm việc bạn muốn mời người dùng mới.

Tiếp theo, chỉ định thông tin về nhân viên tương lai > nhấp vào Mời .

Thêm người dùng mới

Bạn có thể tự đăng ký người dùng mới.

Ghi rõ địa chỉ email, họ, tên và chức vụ của nhân viên.

Một email sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định với mật khẩu được tạo ngẫu nhiên. Địa chỉ email này sẽ được sử dụng làm thông tin đăng nhập. Nhân viên mới sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng các thông tin đăng ký này.

Nếu bạn tắt tùy chọn Không xác nhận , nhân viên sẽ nhận được email có liên kết đến đăng ký hình thức. Anh ấy/cô ấy sẽ cần tự tạo mật khẩu.

Nhân viên đã đăng ký sẽ được thêm vào danh sách Nhân viên và vào cấu trúc Công ty, chứ không phải Được mời danh sách.

Mời người dùng extranet

Bạn có thể mời người dùng extranet vào Bitrix24 của mình.

Đọc thêm về sự khác biệt giữa Người dùng ExtranetIntranet trong bài viết – Người dùng bên ngoài trong nhóm làm việc (Extranet)

Mời đối tác Bitrix24

Bạn có thể mời Đối tác Bitrix24 được chứng nhận vào tài khoản Bitrix24 của mình. Mời đối tác Bitrix24 là một cách an toàn và dễ dàng để nhờ ai đó triển khai Bitrix24 cho bạn trong khi bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh của mình.

Đọc thêm trong bài viết – Invite Bitrix24 Partner .