Để thêm trang vào menu, hãy nhấp vào nút Dấu sao bên cạnh tên trang.

them-cac-muc-vao-menu-chinh

Hoặc nhấp vào Định cấu hình menu> Thêm trang hiện tại vào menu bên trái .

them-cac-muc-vao-menu-chinh

Bạn có thể xóa trang này khỏi menu bên trái bằng cách nhấp vào Định cấu hình menu> Xóa trang hiện tại khỏi menu bên trái .

them-cac-muc-vao-menu-chinh

Thêm mục menu tùy chỉnh

Bạn cũng có thể thêm bất kỳ mục menu tùy chỉnh nào, ngay cả các liên kết đến các trang web. Để làm điều đó, hãy nhấp vào Định cấu hình menu> Thêm mục menu tùy chỉnh .

them-cac-muc-vao-menu-chinh

Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào Thêm .

them-cac-muc-vao-menu-chinh

Để xóa mục menu tùy chỉnh khỏi menu, nhấp vào Định cấu hình menu> Định cấu hình các mục menu> nhấp vào nút Bút chì bên cạnh mục menu & Xóa mục tùy chỉnh> Lưu thay đổi .

them-cac-muc-vao-menu-chinh

Nếu bạn tạo một menu duy nhất cho tất cả nhân viên sau khi tạo các mục trong menu của mình, các mục này sẽ xuất hiện trong menu bên trái của đồng nghiệp của bạn.