Menu chính của Bitrix24 cho phép bạn truy cập các công cụ chính của Bitrix24 chỉ bằng một cú nhấp chuột. Theo mặc định, menu chính của Bitrix24 được hiển thị ở dạng xem nhỏ gọn.

cach-lam-viec-voi-menu-chinh-cua-bitrix24

Để mở rộng menu, chỉ cần di chuyển con trỏ đến nút menu.

cach-lam-viec-voi-menu-chinh-cua-bitrix24

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ menu đầy đủ và nhỏ gọn bằng cách nhấp vào nút menu.

cach-lam-viec-voi-menu-chinh-cua-bitrix24

Thay đổi công cụ chính

Thứ tự của các mục menu phụ thuộc vào những gì có được chọn làm công cụ chính. Bạn có thể thay đổi công cụ chính bằng cách nhấp vào Trình đơn cấu hình> Thay đổi công cụ chính .

cach-lam-viec-voi-menu

Chọn công cụ chính và tất cả các mục menu liên quan đến công cụ này sẽ nằm ở đầu menu chính.

cach-lam-viec-voi-menu

Tất cả các mục menu khác sẽ bị ẩn dưới nút Thêm . Bạn có thể kéo ‘không’ bất kỳ mục menu nào.

cach-lam-viec-voi-menu

Sơ đồ trang web

Để xem tất cả các công cụ có sẵn trong Bitrix24 của bạn, hãy nhấp vào Sơ đồ trang web .

cach-lam-viec-voi-menu

Bài viết được đề xuất: