Bitrix24 Là Gì?

Bitrix24 là một không gian làm việc thống nhất xử lý nhiều khía cạnh của hoạt động hàng ngày & các nhiệm vụ. CRM, Quản lý Dự án và Nền tảng cộng tác để quản lý doanh nghiệp của bạn. Đám mây hoặc tại chỗ.

Để tìm hiểu về các tính năng phổ biến nhất của chúng tôi, vui lòng tham khảo tại đây . Các tính năng chính của Bitrix24 bao gồm:

  • Cộng tác (trò chuyện, tin nhắn trực tuyến, thăm dò ý kiến, tích hợp điện thoại, cuộc gọi thoại và video)
  • CRM (khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, thỏa thuận, hóa đơn, biểu mẫu web, báo cáo bán hàng, tự động hóa bán hàng, tích hợp kênh mở, tiện ích trang web)
  • Quản lý dự án (tác vụ ,tác vụ phụ, Gantt, kanban, phụ thuộc, tác vụ lặp lại và theo dõi thời gian tác vụ)
  • Quản lý tài liệu (lưu trữ tệp và chia sẻ, đồng bộ hóa với máy tính cục bộ, tích hợp, quy trình làm việc cho thư viện tài liệu)
  • Quản lý thời gian (tính toán và tóm tắt tự động thời gian làm việc, báo cáo công việc, lịch dùng chung)
  • Nhân sự ( danh bạ nhân viên, cơ cấu công ty, biểu đồ vắng mặt, yêu cầu nghỉ việc, quy trình làm việc, thông báo và huy hiệu đánh giá cao)

Bitrix24 có sẵn trên đám mây và tại cơ sở (tự lưu trữ). Đọc thêm về sự khác biệt giữa các phiên bản đám mây & tự lưu trữ tại đây .

Ứng dụng di động dành cho iOSAndroid cũng có sẵn và miễn phí cho bất kỳ người dùng Bitrix24 nào.

Chi phí là bao nhiêu? Bitrix24 cung cấp một tập hợp các gói và phiên bản, bắt đầu từ gói Miễn phí trên đám mây. Kiểm tra các gói và giá có sẵn .

Chúng tôi cũng có Giới thiệu về hội thảo trên web của Bitrix24 :

Nếu bạn muốn lên lịch trình diễn hoặc yêu cầu tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác của chúng tôi .

Nếu bạn nhận được email thông báo yêu cầu bạn tham gia tài khoản Bitrix24, điều đó có nghĩa là một trong những đồng nghiệp của bạn đã đăng ký tài khoản với Bitrix24 và yêu cầu bạn tham gia.