Người tạo tài khoản Bitrix24 được cấp quyền truy cập quản trị vào tài khoản theo mặc định. Sau đó, người tạo tài khoản cũng có thể cấp cho người dùng khác quyền truy cập quản trị vào tài khoản.

Mở Trang hồ sơ người dùng và nhấp vào Tác vụ> Chỉ định quyền quản trị.

cap-cho-nguoi-dung-quyen-quan-tri-vien

Sau khi người dùng được cấp trạng thái quản trị viên, chỉ báo Quản trị viên đặc biệt màu xanh lam sẽ xuất hiện trên Trang Tiểu sử của người dùng:

cap-cho-nguoi-dung-quyen-quan-tri-vien

Truy cập thông tin ẩn qua Chế độ quản trị viên

Để có thể truy cập tất cả thông tin ẩn (ví dụ: tất cả tác vụ của người dùng cụ thể hoặc nhóm làm việc ẩn \ private), quản trị viên tài khoản phải bật Chế độ quản trị viên   bên trong trang Tiểu sử của chính mình bằng cách nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh chỉ báo Quản trị viên:

cap-cho-nguoi-dung-quyen-quan-tri-vien

Điều quan trọng cần đề cập là mặc dù người dùng có quyền quản trị (ở Chế độ quản trị) có thể truy cập vào các bài đăng, tác vụ, tệp của người dùng tài khoản khác mà họ chưa được cấp quyền truy cập trực tiếp, vẫn có một số khu vực vẫn riêng tư cho mỗi tài khoản người dùng:

  • Bitrix24 Private Chat  các cuộc trò chuyện riêng tư (giữa người với người & nhóm) là riêng tư, ngay cả quản trị viên tài khoản cũng không thể truy cập. Xin đừng nhầm lẫn với các cuộc trò chuyện công khai mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể tham gia.
  • Trang mạng người dùng Bitrix24 (chi tiết đăng nhập và mật khẩu):  mỗi người dùng Bitrix24 có thông tin đăng nhập và mật khẩu riêng mà quản trị viên tài khoản không có quyền truy cập. Người sử dụng đăng nhập và mật khẩu có thể thay đổi chỉ trong Bitrix24 mạng bởi chủ nhân của nó.

Xem tất cả quản trị viên tài khoản

Bất kỳ người dùng tài khoản Bitrix24 có thể đi đến nhân viên phần> Nhân viên tab và xem toàn bộ danh sách người dùng hoạt động. Quản trị viên tài khoản sẽ được hiển thị với chỉ báo Quản trị viên:

cap-cho-nguoi-dung-quyen-quan-tri-vien

Số lượng quản trị viên mà bạn có thể có trong một tài khoản Bitrix24 tùy thuộc vào gói của bạn:

  • Gói miễn phí – 1 quản trị viên
  • Bắt đầu + – 1 quản trị viên
  • CRM + – 5 quản trị viên
  • Project + – 2 quản trị viên
  • Tiêu chuẩn – 5 quản trị viên
  • Chuyên nghiệp – không giới hạn số lượng quản trị viên

Các giới hạn này được áp dụng cho các tài khoản mới (được tạo sau ngày 08/08/2017). Không có giới hạn nào được áp dụng cho tài khoản được tạo trước đó.

Tôi có thể tìm danh sách quản trị viên ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các quản trị viên bằng cách sử dụng bộ lọc trong phần Nhân viên.

cap-cho-nguoi-dung-quyen-quan-tri-vien

Nếu không có trường Quản trị viên trong bộ lọc, hãy thêm trường đó theo cách thủ công.