Hành Trình Chuyển Đổi Số Quản Trị Doanh Nghiệp Và Quản Lý Khách Hàng (CRM) Của Nhà Khởi Nghiệp Bút Ngọc Trai BLUSaigon

2021-11-27T09:35:04+07:00November 18th, 2021|Categories: Bitrix24 Case Study|

Hành Trình Chuyển Đổi Số Quản Trị Doanh Nghiệp Và Quản Lý Khách Hàng (CRM) Của Nhà Khởi Nghiệp Bút Ngọc Trai BLUSaigon   Khởi nghiệp trong thời kỳ bùng nổ và thay đổi nhanh [...]